NEW

琉璃工房 欣欣以向榮(絲瓜)(新品預購中)

NTD 23,000 元

NEW

琉璃工房 珠璣滿滿(豌豆)(新品預購中)

NTD 13,500 元

NEW

琉璃工房 如大地之心(年度貴賓典藏作品)

NTD 24,000 元

LIULI LIVING 秋菊曼 磁鐵相框

NTD 2,860 元

LIULI LIVING 天香逸舞

NTD 1,800 元

琉璃工房 一葉荷喜

NTD 14,850 元

LIULI LIVING 好運連連-大吉購物袋

NTD 500 元

PLUX 玫瑰圓(項墜)

NTD 4,200 元

NEW

LIULI LIVING 箸福筷子(10入組)-單雙包裝

NTD 3,500 元

聯繫我們 | 客服專線:0800-060-085